پتروشیمی ستاره پارسیان ، در یک نگاه

  • تاسیس با هدف توسعه زنجیره ارزش متانول با تولید محصولات پایین دستی در سند چشم انداز 1410 هلدینگ نفت و گاز پارسیان
  • از شرکت های تابع هلدینگ نفت و گاز پارسیان، هلدینگ سرمایه گذاری غدیر و تامین اجتماعی نیروهای مسلح
  • جزء پروژه‌های گروه پیشرانان پیشرفت ایران
  • دستور آغاز عملیات اجرایی در بهمن ۱۴۰۰ توسط ریاست محترم جمهوری
  • اشتغال زایی برای حدودا 790 نفر به صورت مستقیم در زمان راه اندازی
  • اشتغال زایی برای حدودا 2400 نفر در طول مدت پروژه
  • تخصیص 66 هکتار زمین برای اجرای پروژه در منطقه انرژی بر پارسیان